پایگاه دانش ترنسفام

در این بخش میتوانید دیکشنری و کتاب های پیشنهادی ترنسفام را دانلود کنید

دیکشنری واژگان حقوقی

شامل واژگان تخصصی حقوق مدنی، جزا و بین الملل و قانون تجارت

مخاطب این دیکشنری افراد غیر متخصص در حوزه حقوق و کسانی هستند که انگلیسی زبان خارجی آنهاست.

دانلود

نام کتاب: دیدگاه های نو درباره مفاهیم حقوقی از منظر معناشناسی و فرهنگ های حقوقی

دانلود

لغات انگلیسی در قانون

دانلود

دسته‌ها

چه مدارکی قابل ترجمه رسمی هستند؟

چه مدارکی قابل ترجمه رسمی هستند؟

یکی از سوالات رایجی که مشتریان دارالترجمه مطرح می کنند این است که چه مدارکی قابل ترجمه رسمی هستند؟

اسناد قانونی و رسمی مانند شناسنامه، اسناد ملکی، گواهی های که با مهر و امضای معتبر و سربرگ باشند و بسیاری از مدارکی که دارای اعتبار قانونی هستند، قابلیت ترجمه رسمی را دارند.

transfamz transfamz
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت

تماس با ما