پایگاه دانش ترنسفام

در این بخش میتوانید دیکشنری و کتاب های پیشنهادی ترنسفام را دانلود کنید

دیکشنری واژگان حقوقی

شامل واژگان تخصصی حقوق مدنی، جزا و بین الملل و قانون تجارت

مخاطب این دیکشنری افراد غیر متخصص در حوزه حقوق و کسانی هستند که انگلیسی زبان خارجی آنهاست.

دانلود

نام کتاب: دیدگاه های نو درباره مفاهیم حقوقی از منظر معناشناسی و فرهنگ های حقوقی

دانلود

لغات انگلیسی در قانون

دانلود

دسته‌ها

88730695 (021)

09359810638

تهران، سهروردی شمالی، بالاتر از بهشتی

خیابان متحیری (شاهین)، پلاک ۶۰ طبقه 2 واحد 8

E-mail

transfam1034@gmail.com

خدمات حرفه ای ترجمه ترنسفام
TRANSFAM: Translation Services by Faeze Moharer

ترجمه رسمی اسناد شرکت و چند معادل کاربردی

ترجمه رسمی اسناد شرکت و چند معادل کاربردی

اسناد شرکت یکی از انواع اسناد پرکاربردیست که برای ترجمه رسمی به دارالترجمه رسمی ارجاع می شوند. منظور از اسناد شرکت، آن دسته از اسنادیست که هویت قانونی، ثبت آن ،نحوه و نوع فعالیت شرکت و اعضای هیئت مدیره ومیزان سهام آنها را مشخص می کند. ترجمه روزنامه رسمی، ترجمه اساسنامه، ترجمه آگهی های ثبتی نظیر آگهی تاسیس و آگاهی تغییرات و نیز صورتجلسات از جمله اسناد شرکتی پرکاربردی هستند که جهت ترجمه به دفتر ترجمه رسمی 1034 ترنسفام ارجاع داده می شوند. در این طملب تعدادی از معادلهای تخصصی اصطلاحات  پرتکرار در اسناد شرکت را بررسی می کنیم.

 

حد نصاب : Quorum

مثال

  1. جلسه باید به حد نصاب برسد.

The meeting requires a quorum.

  1. برای به حد نصاب رسیدن مجمع عمومی، حداقل 5 سهامدار باید حضور داشته باشند.

5 shareholders constitute a quorum for the general assembly.

 

 جلسه عادی بطور فوق العادهOrdinary meeting held extraordinarily

مثال:
جلسه عادی بطور فوق العاده در تاریخ 28 مرداد 96 در محل اصلی شرکت برگزار شد.

The ordinary meeting was held extraordinarily at the head office on July, 19, 2017.

 انتخاب اعضای هیئت مدیره:

Election of members of the board of directors

 

مدت تصدیTerm of office

مثال:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

The members of the board of directors were elected for a two-year term of office.

 

نوشته: فائزه محرر درخشنده- مترجم رسمی انگلیسی

مطالب مشابه

واکاوی ابعاد نیمه پنهان ترجمه انگلیسی آرایشگر و پیرایشگر زنانه و تفاوتهای زبانی !

واکاوی ابعاد ترجمه اصطلاحات آرایش و پیرایش زنانه و تفاوتهای زبانی ! خاطرم هست که تازه فرق بین آرایشگر زنانه و پیرایشگر...

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت

تماس با "دارالترجمه"