پایگاه دانش ترنسفام

در این بخش میتوانید دیکشنری و کتاب های پیشنهادی ترنسفام را دانلود کنید

دیکشنری واژگان حقوقی

شامل واژگان تخصصی حقوق مدنی، جزا و بین الملل و قانون تجارت

مخاطب این دیکشنری افراد غیر متخصص در حوزه حقوق و کسانی هستند که انگلیسی زبان خارجی آنهاست.

دانلود

نام کتاب: دیدگاه های نو درباره مفاهیم حقوقی از منظر معناشناسی و فرهنگ های حقوقی

دانلود

لغات انگلیسی در قانون

دانلود

دسته‌ها

ترجمه شناسنامه

ترجمه شناسنامه

قیمت ترجمه شناسنامه مجرد  35 هزار تومان است و بابت هر یک از رویدادهای ازدواج، فرزندان، طلاق و توضیحات، مبلغ 10 هزار تومان اضافه می شود.

تاریخ

1 آبان 1394

Custom Field

Enter some text here

اشتراک گذاری
تماس با "دارالترجمه"